English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 64542499-021
نمابر: 66468186-021
آدرس دبیرخانه: تهران خيابان انقلاب - خیابان حافظ - تقاطع سمیه - دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانشکده مهندسی پزشکی
پست الکترونیکی: info@isbme.org
کد پستی: 1591634311
پرسش های متداول
1 - برای عضویت دانشجویی در انجمن مهندسی پزشکی ایران (و تمدید عضویت) چگونه اقدام کنیم؟
برای عضویت وارد عضویت حقیقی شده و مراحل آن را تکمیل نمایید. برای تمدید عضویت با استفاده از نام کاربری وارد شده و سپس اقدام به تمدید آن نمایید.
2 - برای عضویت وابسته در انجمن مهندسی پزشکی ایران (و تمدید عضویت) چگونه اقدام کنیم؟
ابتدا مدارک لازم را به ایمیل انجمن ارسال نموده (توضیحات در قسمت عضویت، عضویت وابسته) و پس از تایید هیات مدیره وارد عضویت حقیقی شده و مراحل آن را تکمیل نمایید. برای تمدید عضویت با استفاده از نام کاربری وارد شده و سپس اقدام به تمدید آن نمایید.
3 - برای عضویت پیوسته در انجمن مهندسی پزشکی ایران (و تمدید عضویت) چگونه اقدام کنیم؟
ابتدا مدارک را به ایمیل انجمن ارسال نموده (توضیحات در قسمت عضویت، عضویت پیوسته) و پس از تایید هیات مدیره وارد عضویت حقیقی شده و مراحل آن را تکمیل نمایید. برای تمدید عضویت با استفاده از نام کاربری وارد شده و سپس اقدام به تمدید آن نمایید.
شناسنامه انجمن

 

تاريخ دريافت پروانه تأسيس مردادماه 1379

اولين مجمع عمومي1380/08/10

و به شماره ثبت 14554 مورخ 1381/08/14

 
طراحی و اجرا : شرکت آداک