English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 64542499-021
نمابر: 66468186-021
آدرس دبیرخانه: تهران خيابان انقلاب - خیابان حافظ - تقاطع سمیه - دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانشکده مهندسی پزشکی
پست الکترونیکی: info@isbme.org
کد پستی: 1591634311
اساسنامه

اساسنامه انجمن مهندسی پزشکی ایران

 

فصل اول کلیات و اهداف

 

ماده 1: انجمن مهندسی پزشکی ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود با اهداف زیر تشکیل می گردد:

1-1: گسترش پیشبرد و ارتقای سطح علم مهندسی پزشکی و توسعه کاربردهای پیشرفته آن در تولید مواد و ساخت قطعات، وسایل و تجهیزات مورد مصرف در پزشکی از طریق بهبود کیفیت آموزش، توسعه و تشویق فعالیتهای پژوهشی، کوشش در جهت همکاری متقابل با مراکز علمی، صنعتی، و اجرایی و ایجاد ارتباط بین متخصصان این رشته به منظور همکاری و تبادل افکار.

2-1: ترویج کاربردهای صحیح مهندسی پزشکی از طریق تدوین و پیشنهاد استانداردهای علمی، فنی و حرفه ای، بررسی تأثیر تکنولوژی بر روی سلامت اجتماع و بهداشت، آشنا کردن افراد جامعه با محاسن استفاده از فن آوری مهندسی پزشکی و کمک در وضع قوانین حمایتی و حفاظتی مربوط به فن آوری مهندسی پزشکی و کاربردهای آن.

3-1:انتقال دانش فنی مهندسی پزشکی به سازندگان، مصرف کنندگان و ارائه دهندگان خدمات پزشکی و حرکت در جهت قطع وابستگی علمی و تکنولوژیکی و خودکفایی ملی در زمینه مهندسی پزشکی.

ماده 2: انجمن بنیادی غیرانتفاعی است و صرفاً جنبه علمی و تخصصی دارد که در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فنی مرتبط با مهندسی پزشکی فعالیت می کند و به هیچ دسته، جمعیت یا سازمان دیگری اعم از اجتماعی، سیاسی، علمی یا اجرایی وابسته نیست. انجمن و اعضای وابسته به آن با نام انجمن حق هیچگونه فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی را ندارند. این انجمن از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن است.

ماده 3:حوزه اصلی فعالیتهای انجمن در ایران است ولی تماس با انجمن ها و مؤسسات علمی و تخصصی در خارج از کشور به منظور پیشبرد اهداف انجمن امکان پذیر است. مرکز انجمن در شهر تهران است و شعب آن در هر منطقه از کشور با موافقت هیأت مدیره انجمن یا کسب مجوز از کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می تواند تشکیل شود.

تبصره: هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و به طور کتبی به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4:انجمن با تابعیت جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

فصل دوم وظایف و فعالیتها

 

ماده 5:انجمن جهت دستیابی به اهداف ذکر شده در ماده (1) این اساسنامه اقدامات زیر را اجرا خواهد کرد:

1-5:انجام تحقیقات علمی و فرهنگی و برقراری ارتباط و ایجاد و تحکیم روابط علمی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصان مهندسی پزشکی از یک طرف و مراکز صنعتی، تحقیقاتی، درمانی و مؤسسات مرتبط با علوم پزشکی و مهندسی پزشکی از طرف دیگر.

2-5: همکاری با مراکز آموزشی، پژوهشی و اجرایی در زمینه طرح ریزی، ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های آموزشی و پژوهشی مرتبط با مهندسی پزشکی و برگزاری دوره های تخصصی.

3-5: همکاری با سازمان های مسئول جهت طبقه بندی تخصص ها و مشاغل مهندسی پزشکی به منظور ارزیابی مدارک تحصیلی، تخصص ها و تجربیات.

4-5: تشویق، حمایت و ترغیب پژوهشگران، صنعتگران و متخصصان فعال و تجلیل از محققان و اساتید ممتاز.

5-5: برگزاری گردهمایی علمی، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه های تخصصی در سطح استانی، ملی، منطقه ای و بین المللی.

6-5:انتشار کتب، نشریات علمی، بولتن و گزارش فنی در زمینه مهندسی پزشکی و رشته های وابسته.

7-5:کمک در وضع استانداردهای مورد لزوم مهندسی پزشکی و ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای و نیز تشویق مبادلات علمی، فنی و نیروی انسانی.

 

فصل سوم انواع و شرایط عضویت

 

ماده 6: انواع عضویت و شرایط آن در انجمن به قرار زیر است:

1-6:عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که دارای درجه دکترای تخصصی (PhD )در زمینه مهندسی پزشکی و رشته های وابسته (به تشخیص هیأت مدیره) باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

2-6: عضویت وابسته:

تمام کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و حداقل به مدت پنج سال در یکی از زمینه های مهندسی پزشکی فعال و شاغل باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

3-6: عضویت دانشجویی:

تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در زمینه مهندسی پزشکی و رشته های وابسته (به تشخیص هیأت مدیره) در یکی از دانشگاه ها یا مراکز آموزش عالی معتبر داخل یا خارج کشور با گواهی مرکز مربوطه.

4-6:عضویت افتخاری:

شخصیتهای ایرانی یا خارجی که مقام علمی آنان در زمینه مهندسی پزشکی حائز اهمیت خاص باشد یا در جهت پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده نموده باشند با تصویب هیأت مدیره انجمن به عضویت افتخاری پذیرفته می‌شوند.

5-6:سازمانها یا مؤسسات علاقه مند به کمک در پیشبرد اهداف انجمن یا فعال در زمینه های علمی و پژوهشی مرتبط با مهندسی پزشکی (با تأیید هیأت مدیره) می توانند به عضویت انجمن پذیرفته شوند.

تبصره 1: افرادی که دارای درجه کارشناسی و حداقل 5 سال سابقه فعالیت مفید در زمینه مهندسی پزشکی یا رشته های وابسته هستند با تصویب هیأت مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2: اعضای افتخاری، تمامی مزایای اعضای پیوسته انجمن به جز حق انتخاب شدن جهت عضویت در هیأت مدیره را دارا می باشند.

تبصره 3:اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

ماده 7: هر داوطلب عضویت باید پرسشنامه تکمیل شده عضویت خود را همراه با مدارک لازم به دبیرخانه انجمن ارسال دارد. درخواست عضویت در هیأت مدیره انجمن مورد بررسی قرار می گیرد.

ماده 8: هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 9: هر یک از موارد زیر باعث لغو عضویت افراد در انجمن می‌شود:

1-9: استعفای کتبی عضو.

2-9:عدم پرداخت حق عضویت سالانه.

3-9:عدم صلاحیت عضو به علت هرگونه فعالیت غیر مجاز با نام انجمن.

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.

 

فصل چهارم ارکان انجمن

 

ماده 10: ارکان اصلی انجمن عبارت است از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیأت مدیره

ج –بازرسان

 

الف) مجمع عمومی

ماده 11: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود.

1-11:جلسه عادی مجمع عمومی سالی یک بار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک، کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.

2-11:در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

3-11:مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود و شرایط رسمیت یافتن آن همانند بند 1-11 و 2-11 است.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجمع عمومی به طور کتبی و یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صورت می پذیرد و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند، مشروط بر اینکه هیأت مدیره و نیز بازرسان انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد که در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

تبصره 3:در صورت تحقق تبصره فوق دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب خواهد شد.

تبصره 4: مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره 5: اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 6: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرسان کاندید کرده اند.

ماده 12:وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده به قرار زیر است:

1-12:انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان.

2-12:تصویب نحوه فعالیت و خط مشی کلی انجمن.

3-12:بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرسان.

4-12: تعیین میزان حق عضویت.

5-12:تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.

6-12:عزل هیأت مدیره و بازرسان.

7-12: تصویب انحلال انجمن.

8-12:بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

تبصره: مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در مواد بندهای 5-12 و 6-12 و 7-12 تشکیل می‌شود.

 

ب) هیأت مدیره

ماده 13:هیأت مدیره انجمن مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل است که هر سه سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

1-13: هیأت مدیره حداکثر تا ده روز پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.

2-13:هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی از بین خود رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانه دار انجمن را انتخاب می کند.

3-13: دوره تصدی هیأت مدیره انجمن های علمی 3 سال است.

4-13:هیچ یک از اعضا نمی توانند بیش از دو بار متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.

5-13:حداکثر دو عضو مشمول قاعده مذکور در صورت کسب بیش از ¾آراء حاضرین در جلسه می توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیأت مدیره درآیند.

6-13: عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

7-13:تمامی اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای خزانه دار و رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس یا نایب رئیس همراه با مهر انجمن معتبر است.

8-13:هیأت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه  هیأت مدیره حداقل سه روز است.

9-13: جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسمیت می یابد که در این صورت، تصمیمات متخذه با مطلق آراء موافق معتبر است. چنانچه جلسه با تمامی اعضای اصلی تشکیل شود تصمیمات متخذه با  اکثریت آراء موافق معتبر است.

10-13:کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می‌شود.

11-13:شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

12-13: در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت، به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

13-13:هرگاه رئیس، نایب رئیس، دبیر یا خزانه دار انجمن قبل از انقضای مدت سه سال از سمت خود کناره گیری کند جانشین وی از میان بقیه اعضای هیأت مدیره و توسط خود این اعضا انتخاب می‌شود.

14-13: شرکت بازرسان در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

15-13:هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال نماید.

تبصره: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 14:هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن و موظف به کوشش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف انجمن است و در مقابل مجمع عمومی مسئول است. وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

1-14: اداره امور جاری انجمن بر طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

2-14:فعالیت جهت اخذ اعتبار، جلب هدایا و کمک های مالی.

3-14:تشکیل گروههای علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

4-14: هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.

5-14:جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است. هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا است.

6-14:تهیه و تدوین آیین نامه های اجرائی انجمن.

7-14:اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

8-14:انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

9-14:تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.

10-14:اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

11-14:ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

12-14:تشویق پژوهشگران و اهدای جوائز به صنعتگران و محققان و نیز اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی.

13-14:اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

14-14: تعیین شرایط استخدامی و میزان حق الزحمه کارکنان مورد نیاز انجمن.

15-14: تأسیس دفتر انجمن و مراکزی برای تجمع اعضاء.

16-14:حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول انجمن.

 

ج) بازرسان

ماده 15:مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب می کند.

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 16:وظایف بازرسان به شرح زیر است:

1-16: بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

2-16: بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

3-16:گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرسان قرار گیرد.

 

فصل پنجم گروه‌های علمی انجمن

 

ماده 17: انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را  تشکیل دهد تا بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره تعیین می‌شود به فعالیت بپردازد:

1 –گروه های تخصصی

2 –کمیته آموزش و پژوهش

3 –کمیته انتشارات

4 –کمیته آمار و اطلاعات

5 –کمیته پذیرش و روابط عمومی

6 –کمیته گردهمایی های علمی

7 –کمیته صنعت و انتقال دانش فنی

تبصره: تهیه و تصویب آیین نامه تشکیل گروهها و کمیته ها با انجمن است.

 

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه

 

ماده 18: منابع مالی انجمن به قرار زیر است:

1-18: حق عضویت اعضاء.

2-18:درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای.

3-18: دریافت هدایا و کمکها.

تبصره: کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.

ماده 19:درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.

ماده 20:کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.

ماده 21: هیچ یک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

ماده 22:کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مراجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 23:هرگونه تغییر، اصلاح یا تکمیل مفاد این اساسنامه به پیشنهاد هیأت مدیره و موافقت دوسوم از اعضای پیوسته انجمن و پس از تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده 24:در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 25: این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 66 زیرماده و 1 تبصره در جلسه مورخ         مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

طراحی و اجرا : شرکت آداک